En Güzel Hikayeler En Güzel Masal & Hikayeler Hepsi Tek Bir Sayfada

The Magical Forest Adventure | ingilizce Çocuk Masalları Dinle

  • Hikayeler
  • Eklenme Tarihi: 19 Aralık 2023
  • Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024

Once upon a time, in a land far, far away, there was a magical forest where all sorts of wonderful creatures lived. In this forest, there was a little squirrel named Sammy who loved exploring.

Sammy had fluffy brown fur and a tail that was always twitching with excitement. One sunny morning, Sammy woke up with a sparkle in his eyes. He decided it was a perfect day for an adventure.

He scurried through the trees, hopping from branch to branch, and singing a cheerful tune. As he hopped along, he met his friend, a wise old owl named Oliver, perched on a swaying tree branch.

"Good morning, Sammy! Where are you off to today?" hooted Oliver.

"I'm going on an adventure to find the magical rainbow berries deep in the heart of the forest!" chirped Sammy, his eyes shining with excitement.

Oliver blinked his big, round eyes and said, "Oh, those rainbow berries are very special indeed! But remember, it's a long journey, and you might meet some challenges along the way."

Undeterred, Sammy thanked Oliver and continued on his adventure. He scampered past the giggling rabbits and waved at the busy ants carrying their food. The forest was alive with colors and sounds.

Soon, Sammy reached a sparkling stream where he found a friendly family of ducks splashing in the water. They quacked happily as they waddled by.

"Hello, Sammy! Where are you rushing off to today?" asked Mrs. Duck.

"I'm off to find the magical rainbow berries! Have you seen them?" asked Sammy, looking hopeful.

The ducks giggled and replied, "Oh, the rainbow berries are at the top of the hill, just past the talking trees. But beware, they're guarded by a friendly but very ticklish troll!"

Sammy thanked the ducks and continued his journey. He hopped over rocks and crossed bubbling brooks until he reached the foot of the hill. There, he found two towering trees with smiling faces.

"Hello, Sammy! Are you here for the rainbow berries?" asked the trees in a harmonious voice.

"Yes, I am! Can you show me the way?" replied Sammy, looking up at the swaying branches.

The trees giggled and swayed in the breeze, pointing Sammy towards the top of the hill.

As Sammy climbed, he heard a rumbling sound. At the top, he saw a jolly troll with a big, bushy beard and a twinkle in his eye.

"Hello, young squirrel! I'm Tickly the Troll. If you want the rainbow berries, you must pass my tickle test!" boomed the troll, holding out his tickle feathers.

Sammy giggled and squirmed as Tickly gently tickled him. He laughed so much that tears streamed down his cheeks.

"You passed!" chuckled Tickly, handing Sammy a basket filled with glowing rainbow berries. "These berries bring joy and happiness to all who find them."

Sammy thanked Tickly and raced back to his home in the forest, holding the magical berries tightly.

From that day on, whenever someone in the forest needed a little bit of happiness, Sammy would share the rainbow berries, spreading joy to all his friends.

And so, in the heart of the magical forest, Sammy the squirrel became known as the bearer of happiness, all because of his brave and joyful adventure to find the magical rainbow berries.

The end.


Türkçesi

 

 

Bir zamanlar, çok uzak bir diyarda, tüm türlerden harika yaratıkların yaşadığı sihirli bir orman vardı. Bu ormanda, keşfetmeyi seven küçük bir sincap vardı; adı Sammy idi.

Sammy'nin kabarık kahverengi tüyleri vardı ve kuyruğu her zaman heyecanla sallanıyordu. Bir güneşli sabah, Sammy gözlerinde bir ışıltıyla uyandı. Bu, macera için mükemmel bir gün olduğuna karar verdi.

Ağaçların arasından koşarak, dalından dala atlayarak, neşeli bir şarkı söyleyerek ilerledi. Yol boyunca, sallanan bir ağaç dalında oturan bilge bir baykuş olan Oliver ile karşılaştı.

"Günaydın, Sammy! Bugün nereye gidiyorsun?" diye öttü Oliver.

"Bugün sihirli gökkuşağı yemi aramaya bir maceraya çıkıyorum!" diye cıvıldadı Sammy, gözleri heyecanla parlıyordu.

Oliver büyük, yuvarlak gözlerini kırpıştırdı ve "Ah, o gökkuşağı yemleri gerçekten çok özel! Ama unutma, uzun bir yolculuk ve yolda bazı zorluklarla karşılaşabilirsin" dedi.

Sammy, Oliver'a teşekkür etti ve macerasına devam etti. Gülümseyen tavşanların yanından koştu ve yiyeceklerini taşıyan yoğun çalışan karıncalara el salladı. Orman, renkler ve seslerle doluydu.

Kısa süre sonra, parlayan bir dereye ulaştı ve suyun içinde eğlenen dost bir ördek ailesi buldu. Onlar suyun içinde coşkuyla cıvıldarken, Sammy onlara selam verdi.

"Merhaba, Sammy! Bugün nereye bu kadar aceleyle gidiyorsun?" diye sordu Bayan Ördek.

"Ben sihirli gökkuşağı yemlerini bulmaya gidiyorum! Onları gördünüz mü?" diye sordu Sammy, umut dolu bakışlarla.

Ördekler kıkırdadı ve "Oh, gökkuşağı yemleri tepedeki iki konuşan ağacın ötesinde, tepe noktasında. Ama dikkat et, onları dost ama çok gıcık bir cüce koruyor!" dediler.

Sammy, ördeklere teşekkür etti ve yolculuğuna devam etti. Kayalıkların üstünden atladı ve kabarcıklar çıkaran derelere geçti, ta ki tepeye ulaşana kadar. Orada, gülümseyen yüzleri olan iki devasa ağaç buldu.

"Merhaba, Sammy! Gökkuşağı yemlerini mi arıyorsun?" diye sordu ağaçlar uyumlu bir sesle.

"Evet, öyleyim! Bana yol gösterebilir misiniz?" diye cevap verdi Sammy, sallanan dallara bakarak.

Ağaçlar kıkırdadı ve rüzgarla sallandılar, Sammy'yi tepenin yolunu gösterirken.

Sammy tırmandıkça, bir gürültü duydu. Tepeye vardığında, büyük, kocaman bir sakallı ve gözleri parlayan neşeli bir cüce gördü.

"Merhaba, genç sincap! Ben Tiklalı Cüceyim. Eğer gökkuşağı yemlerini istiyorsan, benim gıcık gıcık testimi geçmelisin!" diye gürledi cüce, tırtıklı tüylerini uzatarak.

Sammy, Tiklalı'nın onu nazikçe gıdıklamasıyla kıkırdadı ve kıvrandı. O kadar çok güldü ki yanaklarına yaşlar döküldü.

"Geçtin!" diye kıkırdadı Tiklalı, Sammy'ye parıldayan gökkuşağı yemi dolu bir sepet vererek. "Bu yemler, onları bulan herkese neşe ve mutluluk getirir."

Sammy, Tiklalı'ya teşekkür etti ve sihirli yemlerle dolu sepeti sıkıca kavrayarak ormanındaki evine doğru yola koyuldu.

O günden sonra, ormanda biri biraz mutluluk ihtiyacı duyduğunda, Sammy gökkuşağı yemlerini paylaşır ve tüm arkadaşlarına neşe saçardı.

Ve böylece, sihirli ormanın kalbinde, Sammy sincap mutluluğun taşıyıcısı olarak tanındı, tüm bunlar cesur ve neşeli sihirli gökkuşağı yemi arama macerası sayesinde oldu.

Son.